English
Kalitemiz

Tüm üretim aşamalarımız AB ve FDA Yönetmeliği ile mevcut Türk Sağlık ve Sıhhi Standartları hükümlerine uygundur.

KALİTE YÖNETİMİ

 • ISO 9001:2008 : Kalite Yönetim Sistemleri
 • ISO 22000:2005 : Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 14001:2004 : Çevre Yönetim Sistemleri
 • OHSAS 18001:2007 : ış Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

KALİTE KONTROL

Hammadden, son ürüne kadar tüm aşamalarda Kalite Güvence Laboratuarlarında ürünlerin; Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Organoleptik analizleri yapılmaktadır. Teknolojiyi yakından takip eden UNIFO üretim tesisini de modern teknolojiye adapte ederek kalitenin her zaman korunmasını amaçlamaktadır.

KALİTE GÜVENCE FAALİYETLERİ

  • TEDARİKÇİ SEÇİMİ
   ISO 22000 gereği tedarikçiler büyük özenle seçilmektedir. Onaylı olmayan tedarikçiler ile çalışılmamaktadır. Tedarikçiler, belirli bir plan kapsamında Unifo ve Gıda Güvenliği gereklerine göre denetlenmektedir. Tedarik edilen hammaddeler her mal kabulde Kalite tarafından denetlenmektedir.
  • MAL KABUL FAALİYETLERİ
   Ürün yapısına uygun mal kabulü yapılmaktadır. Mal kabuldeki ilk adım gelen aracın uygunluğunun denetlenmesidir. Temizliği / Uygunluğu Sıcaklığı Devamında ham madde denetlenir, içeriğine göre belirlenmiş standartlar aranır Sıcaklık / Nem / Ph / Hmf / Brix / Renk Ambalaj / Renk / Tekstür ve gerekirse tat testleri yapılmaktadır.
  • ÜRETİM ALANI DENETİMLERİMİZ
   Tüm üretim çalışanları 24 saat denetlenmektedir. Üretim ortamı kamera sistemi ile 24 saat takip edilmektedir. Personel hijyeni / soyunma odaları ve dolapları kontrol edilmektedir. Üretim öncesinde her hattın hijyen kontrolü yapılır, uygun değilse üretim başlatılmaz. Alt yapı / hijyen konuları ve ortamlar sürekli denetlenmektedir. Üretim ortamından her ay sürekli swap alınarak yapılan temizlik işlemleri TEST edilmektedir.
  • SON ÜRÜN DENETİMLERİMİZ
   Üretimi tamamlanan tüm ürün grupları ilgili yönetmelik kapsamında analiz tabii tutulmaktadır. Isıl işlem gören bütün ürünler analiz sonuçları netleşmeden sevk edilmemektedir. Aşağıda sıralandığı şekli ile uygun çıkan analiz sonuçlarına istinaden paletler sevk edilmektedir. Ambalaj / Etiket / adet / gramaj / sıcaklık Genel yapı değerlendirmeleri yapılır. Her ürüne tat panalistleri tarafından duyusal değerlendirme yapılır.

ÇEVRE ANLAYIŞIMIZ

UNIFO, sürdürülebilir çevre için, ISO 14001’E dayalı çevre yönetmelikleri ile tam uyum içinde çalışır. şirketimiz çevreye ve doğaya karşı saygılı, enerji ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, ürün tasarımı, makina yatırımı, atık yönetimi, sosyal sorumluluk, nakliye hizmetleri dahil olmak üzere; ürettiği ürünlerin çevre dostu olmasını göz önünde bulunduran bir kuruluştur.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANLAYIŞIMIZ

“ışçi Sağlığı ve ış Güvenliği” şirketimiz çalışma kültürünün temel taşlarındadır. Bu amaçla düzenli olarak, çalışanlarımıza eğitimler verilmekte ve “ışçi Sağlığı ve ış Güvenliği” bilinci geliştirilmektedir. Bu yöntemle sağlık ve güvenliğin korunması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

HELAL GIDA ANLAYIŞIMIZ

Fabrikamızda üretilen bütün ürünler; Helal belgeli ve/veya taahhütlü firmalardan tedarik edilerek; Helal Gıda Yönetim Sistemimize teknolojik alt yapımıza uygun olarak işlenmekte ve paketlenmektedir. Özen ile seçilen ve denetlenen tedarikçilerimizden alınan tüm et ve ürünleri Veteriner Hekim kontrolünde ıslami Kurallara Helal Gıda prensiplerine göre; alınmakta, muhafaza edilmektedir.